Flytta

Flytta ett bord inom fastigheten.


2000 kr

Flytta ett bord inom kommunen.


2999 kr

Flytta ett bord utanför kommunen.


3999 kr

Flytta ett bord mer än 20 mil enkel resa.


5999 kr

Priserna är inkl. moms samt att nedmontering och montering tillkommer.